TEF Inkubátor program
033 TEF II. szint 2010 másolat

Állandóan okoskodik (nem tudom, melyik TEF-es lator csinálta, de kösz érte)

A tanításhoz nem elég, ha jól fotózol és arra vágysz, segíts másoknak ugyanígy tenni. A legfontosabbak:

  • Kell hozzá egy jó tanár, aki felismeri, mire van szüksége másoknak és birtokában van némi szakmai tudásnak, rendszerező-képességnek, előadó-készségnek, ismeri a megfelelő pedagógiai módszertant, valamint elég idealista ahhoz, hogy akkor is átadja a tudását, ha az esetleg piaci hátrányokat okozhat neki.
  • Kell hozzá egy jó oktatási forma, amely alkalmazkodik a hallgatók igényeihez, különösebb áldozatok és erőlködés nélkül beleilleszthető az életükbe, biztosítja az ismeretek átadását, a házi feladatok kiadását és a folyamatos kontrollt, számonkérést.
  • Kellenek továbbá diákok, akik nem csak tanulnak, de a tanultakat el tudják helyezni az ismereteik és szükségleteik alkotta koordinátarendszerben.

A tanításnak nem kötelező eleme a pénz, sőt amennyiben az mozgatja, hogy pénzt nyerjünk belőle, akkor csúfos eredmény születhet.

Ha az esküvőfotós szakmáról és annak magyarországi oktatásáról beszélünk, nem árt, ha a megfelelő dimenzióba helyezzük mindazt, amit otthon látunk. Az esküvőfotózás interdiszciplináris terület. Az alapja az fényképészet, amelyet Magyarországon több iskolában is meg lehet tanulni.  Közelíthetünk az általános fotográfia, fotóművészet, intermédia irányából (pl. MOME, MKE) vagy valamely középfokú szakiskola segítségével. Közelíthetünk a fotoriporter-szakma irányából, elvégezve a pl. MUOSZ fotoriporter-iskoláját.  Az esküvőfotózás specifikumait azonban - legyen az esküvő-fotográfiai szakismeret, alkalmazott pszichológia, kommunikáció-elmélet, alkalmazott üzleti stúdiumok és marketing - nem lehet egységes rendszerben, megfelelő óraszámban megtanulni, mert nincsen hol. Néhány alkalmas workshopokkal teli van a piac, de az alapvető baj az, hogy a szakmánkba rengetegen érkeznek végzettség nélkül, hatalmas fehér foltokkal és ezáltal kóros önbizalom-hiánnyal, amelyeket éppen a - hiányzó - alapképzés volna hivatott eltüntetni.  (Persze az sem sokkal jobb, mikor a tudatlanság hatalmas önbizalommal párosul, megtetézve munkabírással és ambícióval ). A workshopok javarészt bevétel-centrikusak, felvételi vizsga nélkül indulnak és maguk az oktatók jelentős  része is ugyanilyen foltokkal van tele, ha nem is a fényképezés, de az oktatás-elmélet terén biztosan. (Bár magam korábban írtam egyetemi jegyzeteket, én magam is elégedetlen vagyok a négy évvel ezelőtti oktatási anyagaimmal..ezen a területen sohasem lehetsz maradéktalanul elégedett).

Félre ne értsetek, nem siránkozom és nem az armageddon-t vázolom, csak arra próbálom felhívni a figyelmet, ami egy néhány éves múltra visszatekintő területen (márpedig a hazai, modern esküvőfotózás még nincs tíz éves sem) törvényszerű: káosz van.

Amikor a Pillanartot létrehoztuk -idealista lévén- komoly reményeket fűztem ahhoz, hogy majdan zászlóshajója lesz a hazai esküvőfotós-oktatásnak.Sajnos nem lett igazam. Amikor a TEF-et elkezdtem, nem csupán azt szerettem volna elérni, hogy a kollégák megtanulják, hogyan lehet gyorsan és hatékonyan szép páros portrékat készíteni. A kevésbé népszerű (így is több, mint százötven résztvevőt jelent) TEF2 keretében próbáltam rendszerezni és átadni mindazt, amit akkor a fotográfiáról tudtam.Az idők változnak és a piac is, jómagam is. Akkor, 2010 környékén fontos volt a páros fotók készítési technikáinak minél szélesebb körű elterjesztése, ma ezt már elavultnak érzem. A többszörös túljelentkezés ellenére nem kapott különösebb publicitást, hogy 2013-ban egyéves esküvői fotozsurnaliszta-képzéseket indítottam "Asszisztens Program" néven, hisz az  - jellege miatt - szükségszerűen igencsak zártkörű. 2015-ben az Asszisztens-képzést is megújítom, tanulva az előző két év hibáiból.

Most azt gondolom, hogy a számtalan elérhető hazai workshop mellett olyan hosszú lélegzetű képzési formára is szükség van, amely nem csak az ismeretekre és azok átadására, számonkérésre és gyakoroltatásra koncentrál, hanem igyekszik személyes támogatást adni az esküvői fotográfia területén bukdácsolóknak. Ötvözve a modern, e-oktatási technológiákkal az új, INKUBÁTOR nevet kapó program érdekes színfolt lehet a hazai oktatási palettán. Fogadjátok szeretettel!

Leave a Comment