Adobe RGB
-az Adobe által 1998-ban bemutatott standard színtér. A CIE által definiált CIE 1931 színtér részhalmaza, mérete meghaladja az sRGB színterét.

Alkalmazott fotográfia (Commercial Photography)
- a fényképészet azon főága, amely valamilyen külső igényt elégít ki, tehát van megrendelő, a megrendelést teljesítő és egy konkrét fényképészeti feladat. A létrehozott értéket tekintve nem játszik alárendelt szerepet a fotóművészettel szemben. A képzőművészet egyetemes történetében az alkotásért, önmegvalósításért, önkifejezésért létrehozott művek közt igen sok termelt bevételt és igen sok kereskedelmi céllal létrehozott alkotás vált egyben egyetemes művészeti értékek hordozójává. Ez a fotográfiában sincs másképpen.

Amatőr fotográfus
- olyan természetes személy, aki nem pénzért, hanem kedvtelésből űzi a fotográfiát

Asszisztens fotográfus (second shooter)
- olyan, a főfotós által kiválasztott és irányított szakképzett fotográfus, akit a nézőpontok, változatosság és a képszám bővítése érdekében szerződtetnek.

Autodidakta fotográfus
-olyan természetes személy, aki a fényképészeti ismereteit intézményen kívül szerezte. A hazai jogszabályok szerint autodidakta fotográfus nem lehet hivatásos, ellenben üzemeltethet olyan fotográfiai vállakozást, ahol a tényleges fényképészeti munkát arra jogosult végzi.

Aznapi (same day) slideshow
- A slideshow speciális változata. Az esemény napján készül és aznapi fotókat tartalmaz. Az ~ jó megvalósításához  magas szintű technikai tudás, sokéves tapasztalat és magas szintű figyelemmegosztás képessége elengedhetetlenek.

Beállított esküvői fotó
- olyan formális, az alanyok és a fotográfus szoros együttműködése révén létrejött esküvői kép, amely az alanyokat és nem a történéseket helyezi előtérbe

C-Session (CS)
- az elnevezés a Creative Session elnevezésből származik, csak itthon használják. 2007-ben a rossz emlékű “beállított fotózás” helyett kezdtem alkalmazni és a szakma villámgyorsan magáévá tette, majd lerövidítette az E-session mintájára. A C-session az esküvőhöz nem kapcsolódó, a párost egyenként vagy együtt ábrázoló portrék elkészítésére szolgál. A C-session hossza pár perctől több óráig terjedhet a fotós, a páros igényeinek, céljainak megfelelően.

Coffe table book
- angolszász területen a fotókönyvek egy speciális fajtáját nevezik így. Azokat, amelyeket jellemző módon egy közösségi térben, pl. nappaliban egy kávézóasztalon helyeznek el, hogy az ott társalgók, kávézók, beszélgetők kényelmesen átlapozhassák, nézegethessék szabad perceikben. A ~ mindig kemény kötésű, általában 12x12 hüvelyk vagy azt meghaladó méretben készül, nem hordozható, nehéz, rendkívül igényes borítójú, tartós kötészetű darab.

Csomagértékesítés
- a kreatív díjazási modell azon fajtája, amelyet alkalmazva, a fotográfus a moduljait vagy a rendelkezésre állási idejét a termékekkel együtt csomagokban, jellemzően vonzó árakon értékesíti (pl. 8 óra rendelkezésre állás, 200db papírkép, fotókönyv)

Csökkentett felbontású állomány
- olyan digitális képi állomány, amelynek felbontása alacsonyabb a szenzor natív felbontásánál. Általában az elektronikus megjelenítés sebesség- és sávszélesség-igényének csökkentése céljából hozzák létre.

Diaporáma
- a diavetítés speciális változata. Eredetileg két diavetítővel készült, hogy kettő kép egyidejű kivetítését tegye lehetővé. A technikára jellemző a két vetített kép közti formai vagy tartalmi reláció, a jól összeállított diaporáma két slide-ja az átfedés során egy harmadik képet, közös érzetet hoz létre az átmenet során. A diaporáma is tartalmazhat zenei aláfestést.

Digitális negatív
- a digitális fényképezőgépek szenzorain keletkező, feldolgozatlan, platformfüggő képi adathalmaz. Tartalma nem módosítható. Gyakran hívják nyers (RAW) képnek is.

Díjazási modell
- módszertípus, amelyre alapozva a fotográfus kialakítja saját, egyéni díjszabását

E-Session 
- az angolszász elnevezésből (engagement session) származó rövidítés. Esküvő előtti fotózást jelent, tehát olyan párokkal folyik, akik jegyben járnak.
Eredeti funkciója szerint egy röpke találkozás fotós és alanyai számára, amelynek során néhány tucat fotó készül, civilben, a save-the-date card-hoz (esküvői meghívó angolszász megfelelője).
Hazánkban az E-Session-t igen gyakran egyfajta esküvő előtti C-Session-ként kezelik és több órán keresztül folytatják.

Esküvői album
- olyan könyv alakú termék, amely esküvői fotókat tartalmaz

Esküvői fotókönyv
- olyan esküvői fotókat tartalmazó, könyv alakú termék, amely a fotókat nem beragasztott, hanem egyben, oldalanként szerkesztett és az oldal hordozójára kinyomtatott vagy kasírozott módon tartalmazza

Esküvői fotográfia
- az alkalmazott fotográfia specializált ága, amely esküvők, vagy esküvőhöz kapcsolódó személyek, események megörökítésére szakosodott. Az esküvői fotográfia koncentrálja a hazai össz-fotós GDP legalább 50%-át, így mára ez a legdinamikusabban fejlődő fotográfiai területek egyike.

Esküvői fotográfus
- olyan hivatásos fotográfus, aki a bevételeinek több, mint 50%-át esküvői fotográfiával szerzi.

Esküvői fotozsurnalizmus
- Az esküvői fotográfia egyik alapstílusa, a zsurnaliszta fotográfia speciális részhalmaza.
Jellemzői:
- az alanyok helyett elsősorban a történet hiteles elmesélésére fókuszál (benne a résztvevőkkel, természetesen)
- képes megragadni a döntő pillanatokat (decisive moments: olyan pillanatok, amelyek a forma és a tartalom pillanatnyi, egyidejű együttállása révén egyedi, egyedülálló módon jellemzőek az ábrázolandó eseményre)
- nem módosítja a megörökítendő történetet
A fenti definicióból következik, hogy nem minden, az eseményeket bemutató fotó tekinthető fotozsurnalisztának, hanem csak azok, amelyek döntő pillanatokat ábrázolnak.

Esküvői fotozsurnaliszta
- esküvői fotozsurnalizmus stílusban dolgozó fotográfus

Glamour fotográfia
- A portréfotográfia speciális változata, amely az alany szépségének idealizált ábrázolására helyezi a hangsúlyt. Gyakran stílusnak hívják, némileg tévesen. Esküvői fotókat lehet készíteni glamour stílusjegyekkel, de ettől az esküvői fotó még esküvői fotó marad.

Fine art esküvői album/könyv
- Olyan esküvői fotókönyveket kezdtem elnevezni így, amelyek prémium minőségű, Ra4 kémiai hívással, minimum 300 dpi felbontással kerültek papírra, síkban nyíló, bígelt oldalpárokat tartalmaznak és tartós, prémium alapanyagokat alkalmazó kötészettel készülnek. A kollégák ezt a kifejezést is villámgyorsan elkezdték használni.

Előleg
- a foglalás némileg kiszolgáltatottá teszi a feleket. Ha a fotográfus nem tartja a szavát, akkor a megrendelő maradhat fotós, ha az ügyfél nem tartja, akkor pedig a fotográfus munka, azaz bevétel nélkül.
A foglalás okozta bizonytalanság csökkentésére az ügyfél előleget fizethet a fotográfus számára, eképpen jelezve szándéka komolyságát.
A munka meghiúsulása esetén az előleg visszajár a megbízónak.

Felhasználás joga
- a felhasználás jogosultság megítélése a szerzői jog tulajdonosáé. Bármennyire is meglepő, a megrendelő házaspár nem jogosíthatja fel pl. a dekoratőrt arra, hogy saját weblapján felhasználja a saját esküvőjén készült dekoráció-fotókat. Ezt az engedélyt csak a szerzői jog tulajdonosa, a fotográfus adhatja ki.

Foglalás
- az a kölcsönös bizalmi viszonyon alapuló mechanizmus, amelynek révén a potenciális megrendelő egyrészt előre biztosítja magának a megfelelő fotográfust, másrészt a fotográfus előre “eladja magát”, így a csökkentve az esküvőfotós életforma egyik nagy hátrányát, a megélhetést biztosító megrendelések tervezhetőségét.

Foglaló
- az előleg speciális fajtája. Amennyiben a munka megrendelő hibájából hiúsul meg, úgy a foglalót elveszti. Amennyiben a fotós mondja fel a szerződést, úgy a foglaló kétszeresét kell visszafizetnie a megrendelőnek.

Forrás megjelölése
- protokoll, melyet betartva a kép felhasználója a felhasználás során jelzi, hogy ki a kép készítője. Általában ez az újraközlés minimális feltétele. A forrás megjelölése a digitális illemtan alapvető eleme. A forrás megjelölésének elmulasztása nem csak etikátlan, de gyakran bűncselekménynek is számít. A forrás megjelölése nem elégséges követelmény az újraközléshez, hacsak a szerzői jog tulajdonosa úgy nem rendelkezik.

Fusion
- a digitális tükörreflexes, videófelvétel készítésére alkalmas vázak megjelenésekor nyílt meg az a lehetőség, hogy az eredetileg fényképészetre kifejlesztett, fejlett optikákkal olyan mozgóképet hozzunk létre, amelynek egyes képkockái szinte tökéletes állóképek. A fusion technika lehetővé teszi olyan organikusan összeillő video- és képanyagok létrehozását, ahol nincsenek zavaró képi átmenetek.

Fúziós slideshow
- Olyan slideshow, amelyben digitális fényképezőgéppel felvett videobetétek is találhatóak.

Hivatásos fotográfus
- olyan természetes személy, aki pénzért, legálisan űzi a fotográfiát, valamint a bevételének több, mint 55%-a ebből a tevékenységből származik.

Illusztratív esküvői fotográfia
- az illusztratív esküvői fotográfia egy általam kitalált és meghonosított terminológia. Az elnevezést a magazin-illusztrációkról kapta.
A következő jegyekkel rendelkező fényképek elnevezésére használtam:
- nem az esküvői eseményekről szólnak
- az alanyok és a szemlélő közt nincs metakommunikáció
- kiemelt jelentőségű az alanyok környezete, így a fotó szinte mindig normál, vagy nagy látószögű
- az alanyok gyakran másodlagos elemként vannak jelen a képen, a fotó legtöbbször nélkülük is működne.

Irányzat (esküvői fotográfia)
-Olyan, az esküvői fotográfiát művelők által diktált trend, amely a piacot vagy egy részét, a termékeket, a vásárlói igényeket egy adott esküvői fotográfiai stílus, vagy stílusok felé mozdít el.

Jpeg
- a képi adatok megjelenítésének egyik szabványos, tömörített formája. A digitális szenzorról kinyerhető összes képi adatmennnyiség töredékét, jellemző módon 1/32 .. 1/64-ed részét tartalmazza.

Klip
- gyakran használatos a zenés slideshow alternatív elnevezéseként

Közlési jog
- A szerzői jog birtoklása nem jelenti automatikusan a közlés jogát. Felismerhető személyek esetén az ábrázoltak hozzájárulása nélkül a közlés még a szerzői jog birtokában sem tehető meg. A közlési jog hatálya nem csak személyekre, de bizonyos tárgyakra, hivatalos iratokra (ld. anyakönyv) is kiterjedhet.

Kreatív díjazási modell (creative fee, shoot-and-burn fee)
-díjszabás, amelyet alapozva a fotográfus:
.magasabb belépési áron, magáncélra szabadon felhasználható, nyomdakészre kidolgozott, általában digitális terméket ad át a megrendelőnek.
.előre tisztázza a megrendelővel a minimális darabszámot és a maximális árat.
Jellemzője az, hogy a fotográfia elkészítésekor az eladhatóság nem játszik szerepet, mint motivációs faktor.

Kreatív esküvői fotográfia
1. (általános értelemben) megkülönböztető jegy, amellyel a fotográfus önmagát elhatárolja a tradicionális elemeket használó lagzifotótól.
2. (stílusok) olyan, egyedi megoldásokat, változatos eszközparkot felvonultató, érdekes, változatos képeket eredményező fotográfiai stílusok gyűjtőneve, amelyek túlmutatnak az esküvőfotózás hagyományos eszközkészletén és megoldásain.

Lagzifotó
- (pejoratív) Az esküvői fotográfia sok évtizedes hagyományokkal rendelkező, magyar formája. Ceremónia és beállított fotó-központú, javarészt unalomig ismételt, sablonos formát és tartalmat, jellemzően nagy mélységélességű, javarészt rendszervakuval derített, egyszerűen komponált fényképeket jelent.

Moduláris elszámolás
-a kreatív díjazási modell azon fajtája, amelyet alkalmazva a fotográfus a szolgáltatásait részekre bontva, modulokban értékesíti. (pl. polgári szertartás, templomi szertartás, vacsora fényképezése stb.)

Munkadíj (esküvői fotográfia)
-a közhiedelemmel ellentétben az esküvői fotográfus munkadíja nem csupán az esküvőn, fotózással eltöltött időszak díjazását tartalmazza. A munkadíj tartalmazza az esküvővel kapcsolatos összes tevékenységgel kapcsolatos időráfordítás díját (üzletszerzés, személyes találkozó, utazások ideje, a képek válogatása, utómunkálatok, a végtermék gyártása), valamint a felmerülő költségek (felszerelés amortizációja, energia- és rezsiköltség, bérleti díjak, foglalkoztatottak munkabére stb.) konkrét hányadát.

Nyomat
- a digitális vagy analóg fénykép egyik megjelenési formája. Általában papírra vagy papírszerű hordozóra készül.

Óradíjas elszámolás
- a kreatív díjazási modell azon fajtája, amelyet alkalmazva a fotográfus tarifája a rendelkezésre állás hosszának arányában (lineáris vagy regresszív módon), előre ismert algoritmus szerint változik.

Portfólió
- a ”porto folio”, “hordozható mappa” kifejezésből származó kifejezés. Eredetileg azt a mappát jelentette, amelyben a művész a potenciális ügyfél számára prezentálta a munkáit. Az eredeti jelentés gyakorlatilag nem változott, jelenleg a képek olyan gyűjteményét jelenti, amely:
. megmutatja a fotográfus képességeit
. megmutatja, mit szeretne fényképezni a fotográfus

Rejtett költségek
-olyan, az eredeti megállapodásban nem szereplő elemek, amelyek növelik a munkadíjat. A ~ használata elterjedt módszer az intenzív árverseny miatt. A költségek a legváltozatosabbak lehetnek. Tipikusak a teljes felbontású anyagért elkért extra díjak, a csomagban eredetileg szereplő elemekért elkért extrák, az albumtervezési díjak, a retusálásért elkért díjak, stb.

Rendelkezésre állási idő 

- a fotográfus munkába állásától a munka befejezéséig (a rakodás befejezéséig) eltelt időszak, órában.

Slideshow
- a diavetítés digitális megfelelője. Gyakran zenei aláfestéssel készül, a zene általában nem tartozik organikusan a képekhez.

sRGB
-Egyike a standard színtereknek, a HP és a Microsoft mutatták be 1996-ban. Jelenleg a World Wide Web megjelenítési szabványa ezt a színteret támogatja. A CIE által definiált CIE 1931 színtér részhalmaza.

Stílus
1. (esküvői fotográfiai ~ ):
- olyan általános formai és tartalmi jegyek, valamint módszerek összessége, amely a végeredményként előálló esküvői fényképeket markánsan megkülönbözteti a többi esküvői fényképtől.
2. (esküvői fotográfus ~a):
- egyrészt egy személyre jellemző egyedi jegyek, módszerek, valamint egyéni személyiségjegyek, kommunikáció, utómunka és hasonló megkülönböztető jegyek komplex rendszere, amely egyedi és felismerhető módon csak az adott esküvői fotográfusra jellemzőek. (signature style)

Stílusjegy
- olyan attribútum, készítési, megjelenési mód, amely egy adott fotográfiai stílusban készült fotográfiára jellemző.

Stúdió
1. (hely) Olyan fedett és zárt objektum, amely fotografálás céljára használatos. Jellemzően ezek állandó világítással és fényformálókkal felszerelt, zavaró objektumok nélküli,  gyorsan berendezhető, átrendezhető, helyiség(ek)
2. (személyek) Azonos márkanév (brand) alatt dolgozó fotográfusok csoportja.

Szerzői jog

-a digitális korban, a könnyedén reprodukálható termékek esetén, nehezen értelmezhető a tulajdonjog. Helyére ezért a szerzői jog lép. A fotográfia szerzői joga a készítőt illető elidegeníthetetlen jog, nem adható el és nem ajándékozható tovább.A tulajdonos a munkájának felhasználásakor (közléskor) díjazásra tarthat igényt. A szerző explicit hozzájárulása nélkül szerzői jogsértés esete forog fenn, a tulajdonos a követelését polgári peres úton érvényesítheti. A tulajdonos szabadon lemondhat a szerzői joggal kapcsolatos díjazásról. A fotós-szerződéseknek ki kell térniük ezen aspektusokra.

Színfelbontás
- a fénykép egy adott pontjában (pixel) megjeleníthető összes lehetséges színárnyalatok száma.

Színtér
-szabványos matematikai definíció és algoritmus a látható színspektrum egy meghatározott részének reprodukciójára.

TEF
- a rövidítés a Tudatos Esküvői Fotográfus tanfolyamokat és az ott végzett fotográfusokat takarja. A TEF-csoport a legnagyobb létszámú esküvőfotós szakmai csoport hazánkban.

Teljes felbontású digitális állomány
- olyan digitális képi állomány, amelynek felbontása megyegyezik a szenzor natív felbontásával

TIFF
- a képi adatok megjelenítésének egyik szabványos, tömörítésmentes vagy tömörített formája. Maximális színfelbontása jelentősen meghaladja a JPG szabványét.

Újraközlés
- az, hogy egy fotográfia engedéllyel megjelent, nem jelenti automatikusan azt, hogy digitális másodpéldánya szabadon felhasználható. Az újraközlés joga alapesetben a szerzői jog tulajdonosáé, hacsak arról másképpen nem rendelkezik, pl. a creative common szabályrendszer alkalmazásával.

Utánrendeléses díjazási modell (aftersales fee)
- díjszabás, amelyet alkalmazva a fotográfus:
. alacsony vállalási áron alacsony darabszámú terméket (általában papírképet) ad át.
.nem ad át nyersanyagot
.a profitot az utólag rendelt termékek árából próbálja realizálni
Jellemzője az, hogy a fényképek elkészítésekor a fő motivációs faktor az eladhatóság.

A végső ár, a képek darabszáma és a profit előre nem ismert sem a vevő, sem a fotográfus számára.

Utazási költség (esküvői fotográfia)
- Az esküvők jelentős része nem helyben zajlik, az utazásnak pedig nem csak üzem- és kenőanyag, hanem gépjármú-amortizációs, valamint fenntartási vonzatai vannak (kgfb, súlyadó stb.). Az utazási költséget a fotográfusok általában Ft/km-re adják meg, egyszerűsített formában, nem nevesítve az egyes költségformákat.

Utómunka
- mindazon módszerek és tevékenységek összessége, amelyek a digitális alapanyagtól a késztermékig vezetnek. Tipikus esetben ezek: válogatás, színhőmérséklet-korrekció, alapkorrekciók, utólagos vágás, retusálás, szűrőzés. A különböző végtermékek (slideshow, könyv, nagy nyomatok, stb.) előállítása speciális eszközökkel, lépéseken keresztül történik. Hossza általában 4-6- szorosa a fényképezés időtartamának. Az utómunka díja általában beépítésre kerül a munkadíjba. 

Vászonkép
- ld.nyomat, csak festővászon a hordozó

Vízjel
- olyan, a képen található, általában a készítőre utaló jelzés, amely a kép roncsolása nélkül nehezen, vagy egyáltalán nem távolítható el. Általában a szerzői jog megkerülése elleni védelmi eszközként használják.

Workshop
- rövid, általában valamely szakmai részterületre koncentráló, kis létszámú hallgató számára tartott, nem intézményes oktatás. Jellegénél fogva gyakorlásra, gyakorlati ismeretek szerzésére fókuszál.

(folyt. köv. ahogy a többi eszembe jut, vagy amit a kollégák javasolnak, külön köszönet a kollégáknak, akik segítettek a helyesírási hibák felfedezésében)